Obec Horňany
10 | 11
2018
Komunálne voľby 2018 - Výsledky volieb z www.aktuality.sk.
10 | 11
2018
Komunálne voľby 2018 - Výsledky volieb z www.pravda.sk.
10 | 11
2018
Komunálne voľby 2018 - Výsledky volieb zo www.sme.sk.
10 | 11
2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018.
18 | 09
2018
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí - Horňany: Úprava verejného priestranstva.
13 | 08
2018
Rýchlostná cesta R2 Mníchova Lehota - Ruskovce - Predmetom oznámenia o zmene navrhovanej činnosti sú najmä zmeny v umiestení a kategórie rýchlostnej cesty R2, zmeny v objektoch križovatiek, v objektoch preložiek ciest, v mostných objektoch a zmeny v preložkách inžinierskych sietí a protihlukových stien.
09 | 08
2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 - Zapisovateľ miestnej volebnej komisie - Zverejnenie.
05 | 08
2018
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Výstavba detského ihriska v oddychovej zóne obecného parku.
23 | 07
2018
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Výstavba detského ihriska v oddychovej zóne obecného parku.
13 | 07
2018
AC Bar Pohoda a obec Horňany vás pozývajú na hudobno-zábavné popoludnie v miestnom parku už túto sobotu 14. júla 2018 o 15.00 hod. Podujatie otvorí vystúpenie mladých heligonkárov pod vedením Jána Chudobu. Pre deti bude pripravená opekačka, nafukovacie hrady, zmrzlina, pukance, cukrová vata a detská večerná disko párty.


 
www.navstevalekara.sk

Copyright © 2009 - 2014 by Ing. Juraj Mátel piXie dESiGN. Všetky práva vyhradené. Materiály tu publikované môžu byť duševným vlastníctvom podľa Autorského zákona.