Obec Horňany
 
Zmluvy 2018
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
ČísloZverejnenéPredmetPartnerIČOCena
01-201802.01.2018Zmluva o nájme nehnuteľností...TJ Slovan Horňany361294115 €/rok
02-201802.01.2018Zmluva o nájme nebyt. priestorov...MO ZCHPH Horňany-10 €/rok
OŠM115201201815.01.2018Dohoda o zabezpečení záuj. vzdelávania...Mesto Bánovce nad Bebrabou00310182-
52/2014/D119.01.2018Zmluva o dodávke vody...TVaK, a.s.36302724-
CPR01-201801.02.2018Zmluva o dielo...CO-PRO, spol. s.r.o.5041248530 €/mes.
BRRA01/201819.02.2018Zmluva o dielo - Výzva detské ihrisko...Bánovská reg. rozvojová agentúra45746940150 €
RKL01/201826.02.2018Zmluva o reklame...Profesionálny register s.r.o.46938079viď. zmluva
914/201809.03.2018Darovacia zmluva...Pierott, n.o.4574037250 €
072TN13002804.04.2018Zmluva o poskytnutí nenávratného...Pôdorhosp. platobná agentúra3079432396138,28 €
ZO/2018A10281-116.04.2018Zmluva o zabezpečení výkonu...osobnyudaj.sk s.r.o.5052804136 €/mes.
2023/201825.05.2018Darovacia zmluva...Pierott, n.o.4574037230 €
PM040021805.06.2018Zmluva o Municipálnom úvere...Prima banka Slovensko, a.s.31575951-
PM040031805.06.2018Mandátna zmluva...Prima banka Slovensko, a.s.31575951-
PM0400408D505.06.2018Zmluva - Komunálny univerzálny úver...Prima banka Slovensko, a.s.31575951-
TDN01201818.06.2018Licencna zmluva...TENDERnet s.r.o.50139088150 €
MD01201828.06.2018Zmluva o poskytnutí dotácie...MDV SR304160946432,00 €
WBG01201802.07.2018Zmluva o dielo...WEBY GROUP, s.r.o.36046884viď. zmluva
WBG02201802.07.2018Zmluva o spracúvaní...WEBY GROUP, s.r.o.36046884-
KZR201820.08.2018Kúpna zmluva...J. Rariga + Ing. M. Rarigová-492,00 €
PBI201801.09.2018Zmluva o nájme - „bytovka Horňany“Prvá Bánovská Informačná spol. s r.o.362977711,00 €/rok
FUNT201828.09.2018Zmluva o dielo - Výstavba detského ihriskaFUN TIME s.r.o.4453962211676,00 €
Copyright © 2009 - 2014 by Ing. Juraj Mátel piXie dESiGN. Všetky práva vyhradené. Materiály tu publikované môžu byť duševným vlastníctvom podľa Autorského zákona.