Obec Horňany
 
Obecný úrad
Úradné hodiny
Pondelok:
7:00 - 15:15
Utorok:
7:00 - 15:15
Streda:
7:00 - 16:30
Štvrtok:
nestránkový deň
Piatok:
7:00 - 13:00
 
Kompetencie a úlohy
Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva, starostu a:
•  zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva,
•  je podateľnou a výpravňou písomností obce,
•  zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií,
•  vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní,
•  vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.
 
Kontaktné údaje - Starosta obce
Meno:
Eva Šrámková
telefón:
+421 (32) 648 70 51
e-mail:
 
Kontaktné údaje - Podateľňa
Adresa:
Obecný úrad
 
Horňany 21
 
913 24 Svinná
 
IČO:
00 311 570
telefón:
+421 (32) 648 72 01
fax:
+421 (32) 648 72 01
 
 
Meno:
Soňa Mináriková
e-mail:
 
Kontaktné údaje - Ekonomické oddelenie
Meno:
Monika Subjaková
e-mail:
Copyright © 2009 - 2014 by Ing. Juraj Mátel piXie dESiGN. Všetky práva vyhradené. Materiály tu publikované môžu byť duševným vlastníctvom podľa Autorského zákona.