Odkazy na ostatné webové lokality a súbory na prevzatie
Úradné tlačivá

Záverečný účet obce

Územný plán obce Horňany

Všeobecné záväzné nariadenia

Informačné a iné materiály o obci

Horňanské novinky

Vybrané zákony zo Zbierky zákonov SR (zdroj: www.zakon.sk)

Okolité mestá a obce

Ostatné odkazy

Ostatné odkazy (splnenie licenčných podmienok)

späť na začiatok
Copyright © 2009 - 2014 by Ing. Juraj Mátel piXie dESiGN. Všetky práva vyhradené. Materiály tu publikované môžu byť duševným vlastníctvom podľa Autorského zákona.